Banrenovering

Frågor & Svar

Vi behöver bl a se över underlagen på greenerna och bygga enligt moderna metoder.

Greenerna behöver jämnas ut, så att vattnet inte stannar kvar på green och vid köldgrader bildar is.

Bunkrarna behöver få bättre underlag och sand.

Vi startade den 1/8 med hål 3 (spelas med provisorisk green) Den 7 augusti startar arbetet på hål 4 och hål 6. Vi kommer då kunna spela med provisoriska greener. Därefter startar renoveringen successivt på greenområdena och vi stänger hål 1-8 och hål 17 den 14/8. Våren 2024 görs eventuellt en del fairwaybunkrar och tees. Planen är att Öppna de renoverade hålen till midsommar2024. Under sommaren 2024 spelar vi på alla 18 hål fram till tidig höst 2024. Då stänger vi 9 hål för att kunna vara helt klara till midsommar 2025.

Banan kommer inte att stänga helt för renoveringen. Det kommer att finnas minst 9 spelbara hål och under högsäsong 18 spelbara hål.

Vi har fått erbjudande från Ingarö, Nacka, Wermdö och Saltsjöbaden.

På Ingarö spelar seniorer för gäst till medlemspris alla dagar i veckan (1/8 2023- 30/6 2025). GCC medlemmar som är medlemmar både under 2023 och 2024 erbjuds att spela 18 rundor (max 9 st på helg) mellan den 1/8 2023 – 30/6 2024 för 6 995 kr.

Nacka har samma erbjudande men de 18 rundorna kostar 5 995 kr. Greenfee 300 kr, helgfria dagar (må – to).

Wermdö erbjuder greenfeespel. 400 kr på vardagar och 500 kr på helger efter kl 12.00.

Saltsjöbaden erbjuder gäst till medlemspris.

Fler och fler klubbar gör renoveringar på sina banor. De företag som arbetar med att bygga golfbanor är inte så många. Minst ett år i förväg behöver vi göra klart med byggföretaget för att de ska hinna boka in personal, köpa in material mm.

Vi har valt ett företag som heter Nelson & Vecchio, från Skottland. De har tidigae gjort en hel del arbeten i Sverige. Bl a på Djursholm, Kristianstad, Visby mfl och har ett mycket bra rykte.

Vi tar in anbud på sprängning, palissader mm. Sådana arbeten golfbanebyggarna inte gör själva.

Gräset, som kommer att rullas ut, är krypven (Pure destinction) och kommer från Spanien.

Alla bunkrar kommer att moderniseras i enlighet med de som redan nu finns på hål 9/18. En del bunkar tas bort och andra flyttas (några blir kvar på samma ställe). Se banskissen här på sidan.

Vi kommer att lägga till en tee (forward tee) på alla hål.

Ja, det kommer vi att behöva göra när alla hål är renoverade (säsongen 2025).

Gräset behöver få rötter så att det klarar av att spelas på. Så snart rötterna satt sig ordentligt öppnar vi hålen.

Det går aldrig att förutse hur vädret blir. Vi hoppas på en varm, solig och lång höst samt en gynnsam vår. Skulle kylan komma tidigt på hösten och vi får en kall vår är risken att projektet försenas.

I stort kommer hålen spelas som tidigare, dock kommer en del bunkrar att flyttas, tas bort eller ändra karraktär. Några greener är planerade att flyttas en aning, och några greener kommer att planas ut.

Kullen framför greenen sprängdes bort i vintras och vi har rullat ut nytt gräs.

Planen är att återanvända det material som tas bort från greenerna till områdena runt dem. Tillsammans med banarkitekten har det räknats fram att materialinförseln i princip ska bli +- 0.

Ja, som det extra årsmötet beslutade kommer det under 3 år (med start 2024) tas ut en banpeng. Se beslutet från mötet som finns här på sidan.