Åsknedslag på klubben

Igår slog blixten ner på klubben. Tyvärr med en del skador som följd. Några av datorerna gick sönder, en del kopplingar förstördes och larmet till receptionsbyggnaden brann upp.

Återställning håller på men det kan ta en tid innan alla länkar är igång, bl a webkameran på hemsidan.