02

Baninformation
Översikt
2
  • Par: 5
  • Index: 4
  • Blå: 415
  • Röd: 380
  • Vit: 475
  • Gul: 470