GDPR

Datapolicy

Fågelbro G&CC och Fågelbro G&CC Service AB hanterar följande personuppgifter för samtliga medlemmar och för dem som deltar i utbildningar, aktiviteter eller sponsrar föreningen. För minderåriga även för målsman.

 • Namn
 • Adress
 • e-post
 • Telefonnummer
 • Golf id
 • Kön
 • Närvaroregister
 • Uppgifter om faktureringar och betalningar
 • Anmälningar till aktiviteter, läger och tävling.
 • Tävlingsresultat
 • I förekommande fall uppgifter om allergier och specialkost

Dessa uppgifter behövs för att bedriva föreningens och bolagets verksamhet. Vissa uppgifter om medlemmar lämnas vidare till kommunen och Svenska Golfförbundet/Riksidrottsförbundet. Inom kommunen används uppgifterna som underlag för utbetalning av föreningsbidrag. Sedan kontroll och beslut utförts gallras/anonymiseras uppgifterna varefter vissa uppgifter sparas för statistikändamål. Riksidrottsförbundet har utfärdat en uppförandekod för idrotten avseende Dataskyddsförordningen. Denna tillämpas av Fågelbro G&CC. Genom att vara medlem i Fågelbro G&CC godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).