Banorna

Fågelbro Golf & Country Club är belägen på historisk mark. Fågelbro, eller ”Fuglabro” omnämns 1491 i en av Stockholms stads tänkeböcker. Med största sannolikhet var dock gården bebodd redan tidigare under medeltiden. År 1984 köptes fastigheten av arkitekten Tomas Hagman med tanken att skapa en unik skärgårdsanläggning med boende och fritidsaktiviteter. Anläggningen stod klar 1991 och har sedan dess varit en naturlig mötespunkt för stockholmare intresserade av golf, ridning, tennis och båtliv.