Herrgolf

Välkomna till Herrgolfens sida!

Herrgolfen sträcker sig över hela säsongen, från Grand Opening i början på maj till Grand Final i oktober. Herrgolfen spelar en tävling i veckan, oftast fredag eftermiddag. Tävlingsformen är poängbogey. Anmälan och val av starttid görs i pärmen som finns i receptionsbyggnaden. Herrgolfen har rullande tider där första start är 10.00-10.20 och sedan från 12.30-15:00. Möjlighet ges att spela även utanför dessa tidsintervaller, dock under samma dag, där enda kriteriet är spela med markör.

Startavgiften är 100 kr och betalas i receptionen före start.

Priser vid varje tävling är presentkort i shopen. Det sker ingen prisutdelning efter tävling utan priser hämtas ut direkt i shopen. Presentkort som inte hämtats ut innan midsommar nästföljande säsong tillfaller Herrgolfen.
1:a 600 kr
2:a 300 kr
3:a 200 kr

Eclectic

Under hela säsongen pågår en Eclectic-tävling (för medlemmar från 22 år), där hål kan låsas efter varje tävling. Vinnaren får, förutom fina priser, även en egen parkeringsplats under nästkommande säsong.

Har ni frågor om Eclecticen och låsta hål vänd er till:

Paulo Wiklund eller Niclas Tjeder

Ställning Herrgolf Eclectic 14e Juni 2024

Läs mer om vår herrkommitté