Golfbilar är tillåtna

Det går bra att köra golfbil på banan.