Fastighetskommittén

Fastighetskommittén ser över byggnaderna på anläggningen.

I Fastighetskommittén ingår:

Manfred Scheer

Dick Orrland

Anders Hallrin

Maria Guslin

Vid frågor och/eller synpunkter vänligen kontakta kansliet på kansli@fagelbrogolf.se