Herrkommittén

Herrgolfen spelar en tävling i veckan och sträcker sig över hela säsongen. Från Grand Opening i början på maj till Grand Final i oktober. Läs mer om herrgolfen på deras sida, tryck här!

I Herrkommittén ingår:

Henrik Bratt, ordförande.
bratt.henrik@gmail.com 
070-813 08 81

Niclas Tjeder

Paulo Wiklund