Tävlingsbestämmelser

Anmälan
Anmälan till tävlingar sker via Min Golf eller i receptionen. Där finns även info om sista anmälningsdag, spelform etc.

Avanmälan
Måste ske före anmälningstidens utgång. Om avanmälan sker efter den tidpunkten debiteras spelaren startavgiften.

Överanmälan
Om fler har anmält sig till tävlingen än vad tävlingen kan omfatta, sker urval i anmälningsordning.

Efteranmälan (efter anmälningstidens utgång)
Kan i mån av plats godkännas av tävlingsledningen/receptionen.

Uteblivande från tävling
Startavgift debiteras ej om avanmälan sker på grund av sjukdom och detta meddelats tävlingsledningen senast två timmar före start.