Träningsverksamheten

Generellt får endast klubbens medlemmar delta i ”klubbtävlingar”. Om tävlingen är öppen för spelare från andra klubbar, anslutna till Svenska Golfförbundet, anges detta speciellt. Information om aktuella tävlingar finner ni på hemsidan och i tävlingsinformationen på Min Golf.

Årets tävlingsprogram presenteras på hemsidan i slutet av mars.

Anmälan till klubbens tävlingar sker generellt via Min Golf. Undantag är dock herrarnas och damernas fredagsgolf, där herrarna anmäler sig i pärmen i receptionen varje vecka och damerna varannan vecka.

Lycka till med tävlandet!

Tävlingsbestämmelser

Anmälan
Anmälan till tävlingar sker via Min Golf eller i receptionen. Där finns även info om sista anmälningsdag, spelform etc.

Avanmälan
Måste ske före anmälningstidens utgång. Om avanmälan sker efter den tidpunkten debiteras spelaren startavgiften.

Överanmälan
Om fler har anmält sig till tävlingen än vad tävlingen kan omfatta, sker urval i anmälningsordning.

Efteranmälan (efter anmälningstidens utgång)
Kan i mån av plats godkännas av tävlingsledningen/receptionen.

Uteblivande från tävling
Startavgift debiteras ej om avanmälan sker på grund av sjukdom och detta meddelats tävlingsledningen senast två timmar för