Banutvecklingskommittén

Banutvecklingskommittén arbetar för att säkerställa en positiv utveckling och kvalité av våra banor och träningsområden. Kommitténs utvecklingsarbete av banan utgår från den Masterplan banarkitekt Johan Benestam tagit fram. Som medlem kan du skicka synpunkter till Henrik Bratt eller till kansli@fagelbrogolf.se.

I banutvecklingskommittéen ingår:

Henrik Bratt, Ordförande
Mikael Barkestad
Ulla Sandberg

Martin Hall
Maria Guslin
Anders Nicolausson