18-hålsbanans renovering

Starten har börjat av vår renovering på 18-hålsbanan.

Vi kommer under hösten 2023 renovera hål 1-8 och hål 17. Det är greener, bunkrar och tees som ingår i renoveringen. 

1/8 börjar vi med hål 3 och spelar hålet med provisorisk green.

7/8 startar renoveringen av hål 4 och hål 6, vi spelar på provisoriska greener.

14/8 stänger vi de övriga hålen som ska renoveras och kommer då att spela på hål 10-16, hål 18 och hål 9. 

Förhoppningen är att öppna höstens renoverade hål senast till midsommar 2024. Under högsäsong spelar vi på alla 18 hål.

Hösten 2024 startar renoveringen av resterande hål. Till sommaren 2025 ska hela banan vara klar för spel.